Adonyi és az önkormányzat

Mint ismeretes, a leromlott állapotú Vigyázó kastélyt az előző önkormányzat eladta Adonyi József kerületi vállalkozónak, többek között azzal a kikötéssel, hogy fel kell újítania, és az épület egy részében kulturális eseményeknek kell helyet biztosítania. A felújítás lassan ment, a szerződésben kikötött 5 éven belül nem fejeződött be, ezért a jelenlegi vezetés 2007-ben egy testületi határozattal visszavette volna a szerződésben rögzített feltételek szerint. Adonyi viszont nem adta, és perre ment.  Most megszületett a végleges döntés.

“A Legfelsőbb Bíróság Adonyi József javára ítélt a hároméves kastélyperben. Először a Földhivatal I. fokon, majd II. fokon, utána a Közigazgatási Bíróság hozott olyan döntést, amely szerint az önkormányzatnak nincs joga visszavásárolni a kastélyt a 2007. áprilisában hozott képviselő-testületi határozat alapján. Ezt a döntést szentesítette a Legfelsőbb Bíróság 2010. január 26-án. Az önkormányzat nem a két fél között aláírt szerződés szellemében járt el, amikor egyoldalú döntéssel akarta visszaszerezni a kastélyt, a szerződés szerint ugyanis a két félnek minden vitás ügyben először egyeztetnie kell mindenfajta jogi fellépés előtt. Ezt mellőzte az önkormányzat, amikor anélkül, hogy bármifajta jelzést adott volna bármifajta problémájáról az Adonyi Kft.-nek, egyoldalúan akarta visszakapni a kastélyt. Fellebbezésnek helye nincs.

A három évvel ezelőtti képviselő-testületi döntés jogbizonytalanságot teremtett és lelassította a kastély helyreállítási munkálatait, ezen túlmenően megakadályozta az Adonyi Kft.-nek a kastéllyal kapcsolatos mindenféle hitelfelvételi szándékát. Most megnyílt a lehetőség, hogy a cég hitelt vegyen fel és folytassa a fennmaradt munkákat.”