Kötelező tüdőszűrés

Tisztelt Rákosmenti Polgárok!
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 59. §-a, valamint a fertőző betegségek és a járványok megelőzése
érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 19. §-ában foglaltak alapján
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Intézete 2010. június 3-án kelt
határozatával kötelező tüdőszűrő vizsgálat elvégzését rendelte el Budapest területén, amely Rákosmentén a XVII. kerületben
bejelentett lakcímmel (lakóhellyel, tartózkodási hellyel) rendelkező 30 év feletti lakosságot érinti.
A szűrővizsgálaton nem kell részt venniük azoknak a személyeknek, akik 2010. június 3. óta vagy az azt megelőző egy éven belül
ilyen vizsgálaton igazoltan részt vettek, továbbá akik tüdőgondozó intézetben gyógykezelés alatt állnak.
A tüdőszűrő vizsgálat helye: Tüdőszűrő Állomás (1173 Budapest, Egészségház u. 40., telefonszám: 257-4429).
A Tüdőszűrő Állomás nyitvatartási ideje:
hétfőtől csütörtökig: 8.00–18.30
pénteken: 7.00–12.30
A kötelező vizsgálaton az érintetteknek legkésőbb 2011. június 30-ig kell megjelenniük.
A személyazonosító okmányát és TAJ-kártyáját, kérjük, vigye magával!
Amennyiben a kerületi ÁNTSZ szerint a tüdőszűrés elmaradása a kötelezettnek felróható, a kötelezett személyre eljárási bírság
szabható ki.
Köszönöm a kötelező szűrővizsgálat zavartalan lebonyolításához szükséges együttműködésüket!
Budapest-Rákosmente, 2011. február
dr. Rúzsa Ágnes jegyző